BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS AMI
Ajka
Bródy u. 4.


Iskolánk 2009. májusában 9,5 millió forintot nyert a 2005 és 2008 között megvalósult HEFOP 3.1.3  kompetenciafejlesztő projekt folytatásaként tanulói eszközökre a HEFOP 3.1.3/B pályázat keretében.

Jelen projekt azon eredmények megtartását és továbbvitelét szolgálja, melyeket a különböző kompetenciaterületeken (idegen nyelv, matematika-logika és szövegértés-szövegalkotás) sikerült elérnünk. A program a tanulói eszköztárt bővíti annak érdekében, hogy a programcsomagok elsősorban a tanórai használat során, de iskolai vagy otthoni felkészülés alkalmával is elérhetőbbek, praktikusan használhatók legyenek, illetve további kompetenciafejlesztő anyagok váljanak hozzáférhetővé. A hatékony pedagógiai módszereket a HEFOP 3.1.3 program keretében megismerő pedagógusok így tudják majd hasznosítani a Pedagógiai programban is rögzített módosított tartalmakat, s tehetik könnyen hozzáférhető az infokommunikációs eszközök iránt fogékony ifjúság számára a mindennapi életben is jól használható információkat. Az újonnan beszerzendő eszközök és tananyagtartalmak - reményeink szerint - továbbfejlesztik tanulóink kompetenciáit a három kiválasztott kompetenciaterületen.  

A projekt megvalósításával intézményük célja, hogy olyan eszközök és tudás birtokába jussunk, melyek segítségével fejleszthetjük az oktatás színvonalát és hatékonyságát. A hagyományos taneszközökön (könyv, munkafüzet) kívül digitális, interaktív, multimédiás, a legmodernebb technika által megközelíthető programcsomagokat, tananyagtartalmakat alkalmazunk. Ezzel a tanulók nemcsak a tanórákon, hanem az órákra való felkészülés során is sikeresebben és hosszabb távon alakíthatnak ki olyan kompetenciákat, amelyek későbbi boldogulásukat szolgálják.

A projektbe bevont tanulók egyrészt azon osztályok diákjai, akikkel a HEFOP 3.1.3 program indult, illetve a második évben kiterjesztettük a projektet minden osztály esetében a következő évfolyamra, jelen pillanatban pedig idegen nyelvből már 3 évfolyam érdekelt. Mindezek eredményeként tanulóink valamivel több, mint 50 %-a lesz részese a projektnek.

A projekt indításának első szakaszában a fent vázolt célok megvalósítása érdekében valamennyi kompetenciaterület fejlesztését szolgálja olyan tanulói notebook állomány beszerzése, amely a tanórákon könnyen használható, megoldható a folyamatos karbantartása (töltése) és elegendő szoftver, interaktív, digitális tananyagtartalom áll rendelkezésünkre - a letölthető anyagokon kívül is - a hatékony használatuk érdekében.  Ezen túl a kisebb nyelvi csoportok differenciált foglalkoztatását szolgálhatja egy csoportot egyidőben kiszolgáló laptop és CD/DVD/MP3 lejátszó összeállítás, mellyel a nyelvoktatáson belül fejleszthetők a különböző kompetenciák. A tanulói mérés-értékelés megkönnyítését tervezzük egy 40 fős feleltető rendszer beszerzésével.