Alkalmazott kompetencia-területek

Intézményünk három kompetencia-területen (szövegértés-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi) vállalta az új módszerek tanórai alkalmazását, gyakorlati megvalósítását.

Jelen pályázattal érintett kompetenciaterületek az un. kulcskompetenciák közé tartoznak. Középiskolai szinten természetesen már nem készségfejlesztésről van szó, hiszen a tanulók már birtokában kell legyenek azoknak a technikai jellegű készségeknek, amelyek lehetővé teszik magát a folyamatos olvasást, az alapvető matematikai műveletek automatizmusát vagy a legáltalánosabb logikai műveletek alkalmazását a mindennapi gyakorlatban. Középiskolában tehát a szövegértés (legyen írott vagy beszélt formája) olyan műveleteinek a fejlesztéséről lehet szó, amelyek lehetővé teszik bármely szöveg tartalmának globális értelmezését, a benne lévő információk szelekcióját, a szöveg összefüggéseinek, utalásainak értelmezését illetve a szöveg megértéséhez szükséges háttérinformációk kapcsolásának képességét. Mindezek fejlesztése nemcsak közvetlen formában, a magyar nyelvi tanulmányok feladataként oldandó meg, hanem az oktatás folyamatának egészében.

Hasonló okok fogalmazhatók meg a másik kulcskompetenciaterület, a matematikai-logikai készség fejlesztése indoklásaként. Mindkét kompetenciaterület elsődleges célja kell legyen, hogy olyan eszközökkel lássák el az iskolapadban ülő diákokat, amelyek a későbbiekben egyrészt lehetővé teszik számukra az állandó építkezést, másrészt eligazítják őket életük mindennapi problémáinak megoldásában.

Az idegen nyelvtudást azért választottuk a harmadik, szabadon meghatározható kompetenciaterületként, mert egyrészt iskolánk oktatási struktúrájának meghatározó része az idegen nyelvek oktatása, másrészt tanulóink döntő többsége a felsőfokú továbbtanulást tűzi ki céljául, ahová csak középfokú nyelvtudás birtokában indulhatnak eséllyel. Intézményünk minden eszközt igyekszik s eddig is igyekezett felhasználni ahhoz, hogy a nyelvoktatást eredményesebbé tegye: az intézményvezetés és a nyelvtanári ambíciók találkoznak a tanulói és szülői törekvésekkel. Azt reméljük, hogy a jelen projekt jelentős mértékben emelheti a nyelvtanulás eredményességét, segítségével jobban tudunk alkalmazkodni a modern technika jelentette kihívásokhoz.