A pályázat rövid leírása

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) 2005 őszén pályázatot hirdetett oktatási intézmények számára „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” címmel.

A project célja, hogy iskolánk az eddiginél szélesebb körű lehetőséget kapjon arra, hogy az élethosszig tartó tanulás eszközeivel - az összefüggéseiben megértett szöveg feldolgozása, a logikus gondolkodásmód és használható nyelvtudás - felvértezze tanulóit, ugyanakkor növelje a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségét. A tanulókat leginkább a kompetencia alapú oktatás módszereinek a felhasználásával kívánjuk használható, életközeli helyzetekben jól alkalmazható tudás birtokába juttatni. Valljuk, hogy a kulcskompetenciák kialakítása nélkül az iskola nem tölti be funkcióját, hiszen a biztos háttértudásra építve a kompetenciák szolgálhatják a globalizálódó világban érvényesülni kívánó ember boldogulását. E kompetenciarendszer a gyakorlatban különböző képességekként, tevékenységformákként objektiválódik, s jelenik meg az iskolai oktatás keretei között. A kulcskompetenciák fejlesztése az érdeklődés középpontjába került Európa-szerte, hiszen felértékelődött a tudás mint a gazdasági növekedés legértékesebb forrása: tanulóinknak meg kellene tanulniuk, hogyan állítsák a kompetencia jellegű tudást a jövő tudás alapú társadalmának a szolgálatába. Különös kihívást jelenthet, hogy iskolánk sajátos nevelési igényű tanulói (rosszul látó, mozgássérült tanulók) is olyan kompetenciák birtokába jussanak, amelyek munkába állásukat, munkabírásukat segítik.

A programban résztvevő oktatási intézmények két kötelezően vállalt (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai) és egy szabadon választott kompetencia területen alkalmazzák az új oktatási formát, s ennek megfelelően dolgozzák át pedagógiai programjukat.

A pályázat megvalósításának időtartama két év: 2006. február 1-től 2008. január 31-ig tart.