"Korszerű pedagógiai kultúra" (TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0074)

A projekt leírása

A TÁMOP 3.1.5-09/A-2 "Korszerű pedagógiai kultúra" című pályázatunk keretében iskolánk, az ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI 12 millió forintot nyert 3 pedagógusának 2 éves projektidőtartam alatti továbbképzésére. Iskolánk továbbképzési tervével összhangban, a tantestület egyetértésével, a következő 3 pedagógus beiskolázása mellett döntöttünk: Horváthné Csepi Rita (magyar szakos), Mecsekiné Bors Beáta (angol-német szakos), illetve Tulokné Mohacsek Ildikó (matematika-kémia szakos) kolléga. Törekedtünk arra, hogy minden területről támogassunk egy-egy szakembert. Felsorolt pedagógusaink közül ketten (Horváthné és Tulokné) pedagógus szakvizsgát tettek 2 éves továbbképzés keretében, egy kolléga (Mecsekiné Bors Beáta) pedig mesterképzésben vett részt. Tanulmányaikat mindannyian - a terveknek megfelelően - befejezték. Mecsekiné Bors Beáta már az első év végén abszolvált angol nyelvből a veszprémi Pannon Egyetemen, Horvátné Csepi Rita az ELTÉ-n, Tulokné Mohacsek Ildikó pedig a Nyugat-magyarországi Egyetemen vehette át szakdiplomáját a 4. félév végén. Célunk a humánerőforrás fejlesztése volt az oktatás hatékonyságának növelése érdekében. A projekt két éve a fent vázolt továbbképzési elképzelések realizálásával zajlott. A kollégák teljesítették az adott felsőoktatási intézmény elvárásait, megszerezték a szükséges kreditpontokat, megírták szakdolgozatukat és letették államvizsgájukat. Mindannyian kézhez vehették újabb diplomájukat: Mecsekiné Bors Beáta okleveles angoltanári diplomát szerzett, Horváthné Csepi Rita szakvizsgázott pedagógus lett a tehetséggondozás és tehetségfejlesztés területén, Tulokné Mohacsek Ildikó pedig szintén szakvizsgázott pedagógusi képesítést szerzett mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői szakterületen.

Projekt-megvalósításra elnyert támogatás

A projekt az Európai Unió (az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával) és a Magyar Állam által nyújtott támogatás révén valósult meg.
A támogatás összege: 12 000 000 HUF

Kedvezményezett adatai

Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Cím: 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4.
Tel.: 06-88-508-240
Fax.: 06-88-508-241
e-mail: brody@brody-ajka.sulinet.hu

Közreműködő szervezet adatai

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel: 06-1-273-42-50
e-mail: eutamogatas@esza.hu

Hiperhivatkozások